Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL Łódź, ul. Łęczycka 11/13;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@rezal.pl;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia w tym biuro rachunkowe świadczące usługi finansowo księgowe;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub odmową realizacji zlecenia
Rozumiem, przejdź do serwisu